Federatie van onthaalhuizen en begeleidings- en hulpverleningsdiensten ten voordele van personen in moeilijkheden en dak- en thuislozen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, V.Z.W.

Franstalige vormingen

17/10/2019: Mentale gezondheid en onzekerheid - een begeleiding op maat

Door het onthaal en de begeleiding van mensen die in grote onzekerheid leven, worden de sociale werkers vaak met de psychische lijden van de gebruikers geconfronteerd en worden verwacht een antwoord te formuleren.

Maar :
 • Hoe pakken we de "eigenaardigheden" en/of de "verontrustende gedragingen" van een gebruiker aan wanneer hij de instellingswerking en/of zijn eigen toekomstige project in gevaar zou brengen?
 • Hoe reageren op onsamenhangend gepraat van mensen die een schuilplaats weigeren, zich in levensgevaar brengen of de sociale steunmaatregelen waar zij recht op hebben weigeren?
 • Welke zijn de grenzen van de begeleiding met mensen die in grote onzekerheid leven en psychologische of psychiatrische problemen hebben?

Doelstellingen:
 • Bewustwording van de problematiek van geestelijke gezondheid.
 • Het onthaal en de begeleiding van mensen die in grote onzekerheid leven en psychische problemen hebben te bevorderen.

Werkmethodologie :
Op basis van de casuspresentaties, op voorhand opgestuurd, zullen de vragen betreffende de begeleiding en de behandeling verwerkt worden met de nodige theoretische referenties om een beter zicht te hebben op de problematiek.

Verloop van de dag :
9u00-12u00: onthaal, presentatie, en klinisch werk en referentiestelsel van de voorgestelde situaties.
13u00-16u00: voortzetting van het klinische werk en het referentiestelsel van de voorgestelde situaties, afsluiting en terugkoppeling van de werkers.

SPREKER: SMES-B
DATUM: donderdag 17 oktober 2019
TIJDSTIP: van 9u00 tot 16u00
PLAATS: SVK Baïta, groene zaal - Henegouwenkaai, 29 - 1080 Brussel
PRIJS: 115€ leden - 135€ niet leden (lunch inbegrepen)
22/10/2019: Inleiding tot de Brusselse thuislozenzorg

Deze vorming is gericht tot de nieuwe sociale werkers van de thuislozensector. Het is de bedoeling een overzicht te geven van het Brusselse thuislozenlandschap (wettelijk, publiek, instellingen, politiek, evolutie, etc.).

 

SPREKER: Birger Blancke, Bico-federatie
DATUM: dinsdag 22 oktober 2019
TIJDSTIP: van 10u00 tot 12u00
PLAATS: Bico-federatie - Kogelstraat, 34 - 1000 Brussel
PRIJS: 40€ leden - 55€ niet leden

04/02/2020: Herhuisvestingstoelage en huurtoelage

De herhuisvestingstoelage en de huurtoelage (ingesteld in 2016), voor de kandidaat-huurders die ingeschreven staan op de lijsten van de sociale huisvesting, zullen u tijdens een voormiddag worden voorgesteld. De spreker zal de toekenningsvoorwaarden, de nodige documenten voor de indiening van de aanvraag, de adequate normen betreffende huisvesting en vele andere vragen toelichten. Alsook zal ze samen met jullie eventuele moeilijkheden bij de procedures trachten uit te klaren.


SPREKER: Jessica Defoy, Brussel Huisvesting, Directie Huurtoelagen & Leegstaande Woningen
DATUM: dinsdag 4 februari 2020
TIJDSTIP: van 9u00 tot 12u00
PLAATS: Bico-federatie - Kogelstraat, 34 - 1000 Brussel
PRIJS: 40€ leden - 55€ niet leden
12/03/2020: Ordonnantie betreffende de noodhulp en de inschakeling van daklozen

Sinds 14 juni 2018 is de Ordonnantie betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen van kracht. Deze hervorming van de Brusselse thuislozensector brengt heel wat veranderingen met zich mee. Tijdens de vorming zullen we dieper ingaan op de hervorming die rechtstreeks betrekking hebben op de diensten en welke nieuwe doelstellingen voor de nieuwe operatoren New Samusocial en Bruss'Help naar voren worden geschoven. In 2019 werden ook de toepassingsbesluiten gestemd, die in feite de concrete invulling van de ordonnantie inhouden. Het spreekt voor zich dat we hier tijdens de vorming dieper op ingaan en bekijken welk effect dit op de sector heeft. Onder ander het sociaal dossier zal uitgebreid aan bod komen.

Deze vorming is gericht tot sociaal werkers, die nog weinig zicht hebben op de veranderingen die dergelijk kader met zich meebrengt.

SPREKER: Birger Blancke, Bico-federatie
DATUM: donderdag 12 maart 2020
TIJDSTIP: van 14u00 tot 17u00
PLAATS: Bico-federatie - Kogelstraat, 34 - 1000 Brussel
PRIJS: 40€ leden - 55€ niet leden
21/04/2020: Inleiding tot risicobeperking bij drugsgebruik

Globale presentatie van de Risicobeperking van druggebruik, haar waarden, principes en acties (weergave, definitie, geschiedenis, wetgeving, productclassificatie, consumptiedriehoek, risico's en risicobeperking).


SPREKER: Jean-Philippe Hogge, Modus Vivendi
DATUM: dinsdag 21 april 2020
TIJDSTIP: van 9u30 tot 16u30
PLAATS: SVK Baïta, rode zaal - Henegouwenkaai, 29 - 1080 Brussel
PRIJS: 40€ leden - 55€ niet leden (lunch inbegrepen)
14/05/2020: Thuisloosheid in Europa

Welk beleid wordt in Europa gevoerd om thuisloosheid te bestrijden? Welke leerpunten voor de Brusselse thuislozensector? Deze opleiding, die in samenwerking met FEANTSA wordt gegeven, zal trachten antwoorden op deze vragen te formuleren aan de hand van de volgende thema's:

 • Verzameling van gegevens over dakloosheid
 • Housing First en andere huuroplossingen
 • Slechte huisvesting in Europa
 • Dakloosheid onder immigranten en specifieke diensten
 • Huiselijk geweld en genderkwesties
 • Participatie van mensen met ervaring op het gebied van dakloosheid en ervaringsdeskundigen.

SPREKER: Feantsa
DATUM: donderdag 14 mei 2020
TIJDSTIP: van 14u00 tot 17u00
PLAATS: Bico-federatie - Kogelstraat, 34 - 1000 Brussel
PRIJS: 40€ leden - 55€ niet leden

Nederlandstalige vormingen

03/12/2019: Inleiding tot de Brusselse thuislozenzorg

Deze vorming is gericht tot de nieuwe sociale werkers van de thuislozensector. Het is de bedoeling een overzicht te geven van het Brusselse thuislozenlandschap (wettelijk, publiek, instellingen, politiek, evolutie, etc.).

 

SPREKER: Birger Blancke, Bico-federatie
DATUM: dinsdag 3 december 2019
TIJDSTIP: van 10u00 tot 12u00
PLAATS: Bico-federatie - Kogelstraat, 34 - 1000 Brussel
PRIJS: 40€ leden - 55€ niet leden

23/01/2020: Ordonnantie betreffende de noodhulp en de inschakeling van daklozen

Sinds 14 juni 2018 is de Ordonnantie betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen van kracht. Deze hervorming van de Brusselse thuislozensector brengt heel wat veranderingen met zich mee. Tijdens de vorming zullen we dieper ingaan op de hervorming die rechtstreeks betrekking hebben op de diensten en welke nieuwe doelstellingen voor de nieuwe operatoren New Samusocial en Bruss'Help naar voren worden geschoven. In 2019 werden ook de toepassingsbesluiten gestemd, die in feite de concrete invulling van de ordonnantie inhouden. Het spreekt voor zich dat we hier tijdens de vorming dieper op ingaan en bekijken welk effect dit op de sector heeft. Onder ander het sociaal dossier zal uitgebreid aan bod komen.

Deze vorming is gericht tot sociaal werkers, die nog weinig zicht hebben op de veranderingen die dergelijk kader met zich meebrengt.

SPREKER: Birger Blancke, Bico-federatie
DATUM: donderdag 23 januari 2020
TIJDSTIP: van 14u00 tot 17u00
PLAATS: Bico-federatie - Kogelstraat, 34 - 1000 Brussel
PRIJS: 40€ leden - 55€ niet leden
06/02/2020: Herhuisvestingstoelage en huurtoelage

De herhuisvestingstoelage en de huurtoelage (ingesteld in 2016), voor de kandidaat-huurders die ingeschreven staan op de lijsten van de sociale huisvesting, zullen u tijdens een voormiddag worden voorgesteld. De spreker zal de toekenningsvoorwaarden, de nodige documenten voor de indiening van de aanvraag, de adequate normen betreffende huisvesting en vele andere vragen toelichten. Alsook zal ze samen met jullie eventuele moeilijkheden bij de procedures trachten uit te klaren.


SPREKER: Jessica Defoy, Brussel Huisvesting, Directie Huurtoelagen & Leegstaande Woningen
DATUM: donderdag 6 februari 2020
TIJDSTIP: van 9u00 tot 12u00
PLAATS: Bico-federatie - Kogelstraat, 34 - 1000 Brussel
PRIJS: 40€ leden - 55€ niet leden

Ondernemingsnummer:               

Met de steun van:                                                                                    

Contact:                                

Inschrijven op de newsletter:                                 
0478.734.689 Bico-federatie

Indien u op de hoogte wenst te worden gehouden

  Kogelstraat, 34van onze opleidingen, conferenties, studiedagen,

Wettelijke vermeldingen en

Privacybeleid

 1000 Brusselaarzel niet om u op onze newsletter in te schrijven. 
  

02 513 58 76

 
  e-mail