Federatie van onthaalhuizen en begeleidings- en hulpverleningsdiensten ten voordele van personen in moeilijkheden en dak- en thuislozen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, V.Z.W.

Franstalige vormingen

18/05/2021: Thuisloosheid in Europa

Welk beleid wordt in Europa gevoerd om thuisloosheid te bestrijden? Welke leerpunten voor de Brusselse thuislozensector? Deze opleiding, die in samenwerking met Bruss'Help wordt gegeven, zal trachten antwoorden op deze vragen te formuleren aan de hand van de volgende thema's:

 • Verzameling van gegevens over dakloosheid
 • Housing First en andere huuroplossingen
 • Slechte huisvesting in Europa
 • Dakloosheid onder immigranten en specifieke diensten
 • Huiselijk geweld en genderkwesties
 • Participatie van mensen met ervaring op het gebied van dakloosheid en ervaringsdeskundigen.

SPREKER: Bruss'help
DATUM: dinsdag 18 mei 2021
TIJDSTIP: van 14u00 tot 17u00
PLAATS: Visioconferentie OF Bico-federatie - Kogelstraat, 18 - 1000 Brussel
PRIJS: 40€ leden - 55€ niet leden
03/06/2021: Inleiding tot de Brusselse thuislozenzorg

Deze vorming is gericht tot de nieuwe sociale werkers van de thuislozensector. Het is de bedoeling een overzicht te geven van het Brusselse thuislozenlandschap (wettelijk, publiek, instellingen, politiek, evolutie, etc.).

 

SPREKER: Birger Blancke, Bico-federatie
DATUM: donderdag 3 juni 2021
TIJDSTIP: van 14u00 tot 17u00
PLAATS: Visioconferentie OF Bico-federatie - Kogelstraat, 18 - 1000 Brussel
PRIJS: 40€ leden - 55€ niet leden

23/09/2021: Beroepsverloop bij maatschappelijk werkers

Wat is compassiemoeheid? Hoe kan je jezelf ertegen beschermen? Vandaag zullen we een aantal begrippen bespreken zoals: burn-out, stress of ook trauma, en we zullen een paar preventie tools aanbieden en een paar interactieve oefeningen met de hulp van de deelnemers.


SPREKER: Xavier Godfrin, Centre Ariane
DATUM: dinsdag 23 september 2021
TIJDSTIP: van 9u00 tot 16u00
PLAATS: Bico-federatie - Kogelstraat, 18 - 1000 Brussel
PRIJS: 40€ leden - 55€ niet leden
12/10/2021: Mentale gezondheid en onzekerheid - een begeleiding op maat

Door het onthaal en de begeleiding van mensen die in grote onzekerheid leven, worden de sociale werkers vaak met de psychische lijden van de gebruikers geconfronteerd en worden verwacht een antwoord te formuleren.

Maar :
 • Hoe pakken we de "eigenaardigheden" en/of de "verontrustende gedragingen" van een gebruiker aan wanneer hij de instellingswerking en/of zijn eigen toekomstige project in gevaar zou brengen?
 • Hoe reageren op onsamenhangend gepraat van mensen die een schuilplaats weigeren, zich in levensgevaar brengen of de sociale steunmaatregelen waar zij recht op hebben weigeren?
 • Welke zijn de grenzen van de begeleiding met mensen die in grote onzekerheid leven en psychologische of psychiatrische problemen hebben?

Doelstellingen :
 • Bewustwording van de problematiek van geestelijke gezondheid.
 • Het onthaal en de begeleiding van mensen die in grote onzekerheid leven en psychische problemen hebben te bevorderen.

Werkmethodologie :
Op basis van de casuspresentaties, op voorhand opgestuurd, zullen de vragen betreffende de begeleiding en de behandeling verwerkt worden met de nodige theoretische referenties om een beter zicht te hebben op de problematiek.

Verloop van de dag :
9u00-12u00: onthaal, presentatie, en klinisch werk en referentiestelsel van de voorgestelde situaties.
13u00-16u00: voortzetting van het klinische werk en het referentiestelsel van de voorgestelde situaties, afsluiting en terugkoppeling van de werkers.

SPREKER: SMES-B
DATUM: dinsdag 12 oktober 2020
TIJDSTIP: van 9u00 tot 16u00
PLAATS: Bico-federatie : Kogelstraat 18, 1000 Brussel
PRIJS: 115€ leden - 135€ niet leden (lunch inbegrepen)
15/10/2021 en 22/01/2021: Hoe "mobiliseren" zonder te dwingen?
Doelstellingen en inhoud:
 • Dwang: welke definitie? welke gevoel?
 • De houding tegenover "geleden" dwang en de gevoelen die eruit voortvloeien: hoe moet men hiermee omgaan?
 • "Alsjeblieft, help me niet!": de omweg van hulp onder dwang of hoe uit de paradox te komen.
 • De hulprelatie: de middelen van de persoon mobiliseren.
 • Dwingen, overhalen of mobiliseren en inzetten?
 • Elke communicatie is invloed: hoe zo goed mogelijk communiceren in het belang van beide partijen?
 • Communicatie-instrumenten gebaseerd op de psychologie van de inzet, paradoxale interventies, strategische vraagstelling.

Methodiek:
De vorming wordt op een ludiek en participatieve wijze gebracht. De theorie vloeit voor uit praktische oefeningen en concrete situaties. Er wordt veel tijd gespendeerd aan uitwisselingen en concrete situaties die de deelnemers hebben meegemaakt.

SPREKER:
Sabine Muller, Specialist in menselijke relaties en interpersoonlijke communicatie, psychotherapeut en clown
DATUM: vrijdag 15 en vrijdag 22 oktober 2021
TIJDSTIP: van 9u00 tot 16u00
PLAATS: Bico-federatie - Kogelstraat 18 - 1000 Brussel
PRIJS: 180€ leden - 200€ niet leden (lunch inbegrepen)
18/11/2021: Inleiding tot risicobeperking bij drugsgebruik

Globale presentatie van de Risicobeperking van druggebruik, haar waarden, principes en acties (weergave, definitie, geschiedenis, wetgeving, productclassificatie, consumptiedriehoek, risico's en risicobeperking).


SPREKER: Jean-Philippe Hogge, Modus Vivendi
DATUM: donderdag 19 november 2021
TIJDSTIP: van 9u30 tot 16u30
PLAATS: Bico-federatie - Kogelstraat, 18 - 1000 Brussel
PRIJS: 100€ leden - 110€ niet leden (lunch inbegrepen)
02/12/2021: Ordonnantie betreffende de noodhulp en de inschakeling van daklozen

Sinds 2017 is er meermaals gesproken over de nieuwe ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Tijdens deze vorming zal aan de hand van concrete voorbeelden gedetailleerd worden uitgelegd wat er nu zal veranderen voor onze Brusselse thuislozensector (CoCof, GGC en VG).
Deze vorming is gericht tot sociaal werkers, die nog weinig zicht hebben op de veranderingen die dergelijk kader met zich meebrengt.
Er zal ook kort gekeken worden naar Vlaanderen en Wallonië wat de grote verschillen of gelijkenissen nu zijn qua visie in beleidsvoeren.

 

SPREKER: Birger Blancke, Bico-federatie
DATUM: donderdag 2 december 2021
TIJDSTIP: van 14u00 tot 16u00
PLAATS: Bico-federatie - Kogelstraat, 18 - 1000 Brussel
PRIJS: 40€ leden - 55€ niet leden

Nederlandstalige vormingen

20/04/2021: Inleiding tot de Brusselse thuislozenzorg

Deze vorming is gericht tot de nieuwe sociale werkers van de thuislozensector. Het is de bedoeling een overzicht te geven van het Brusselse thuislozenlandschap (wettelijk, publiek, instellingen, politiek, evolutie, etc.).

 

SPREKER: Birger Blancke, Bico-federatie
DATUM: dinsdag 20 april 2021

TIJDSTIP: van 14u00 tot 17u00
PLAATS: Visioconferentie OF Bico-federatie - Kogelstraat, 18 - 1000 Brussel
PRIJS: 40€ leden - 55€ niet leden

09/09/2021: Ordonnantie betreffende de noodhulp en de inschakeling van daklozen

Sinds 14 juni 2018 is de Ordonnantie betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen van kracht. Deze hervorming van de Brusselse thuislozensector brengt heel wat veranderingen met zich mee. Tijdens de vorming zullen we dieper ingaan op de hervorming die rechtstreeks betrekking hebben op de diensten en welke nieuwe doelstellingen voor de nieuwe operatoren New Samusocial en Bruss'Help naar voren worden geschoven. In 2019 werden ook de toepassingsbesluiten gestemd, die in feite de concrete invulling van de ordonnantie inhouden. Het spreekt voor zich dat we hier tijdens de vorming dieper op ingaan en bekijken welk effect dit op de sector heeft. Onder ander het sociaal dossier zal uitgebreid aan bod komen.

Deze vorming is gericht tot sociaal werkers, die nog weinig zicht hebben op de veranderingen die dergelijk kader met zich meebrengt.

SPREKER: Birger Blancke, Bico-federatie
DATUM: donderdag 9 september 2021
TIJDSTIP: van 14u00 tot 17u00
PLAATS: Bico-federatie - Kogelstraat, 18 - 1000 Brussel
PRIJS: 40€ leden - 55€ niet leden

Ondernemingsnummer:               

Met de steun van:                                                                                    

Contact:                                

Inschrijven op de newsletter:                                 
0478.734.689   Bico-federatie

Indien u op de hoogte wenst te worden gehouden

    Kogelstraat, 18 van onze opleidingen, conferenties, studiedagen,

Wettelijke vermeldingen en

Privacybeleid

  1000 Brussel aarzel niet om u op onze newsletter in te schrijven. 
   

02 513 58 76

 
    e-mail