Federatie van onthaalhuizen en begeleidings- en hulpverleningsdiensten ten voordele van personen in moeilijkheden en dak- en thuislozen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, V.Z.W.

Franstalige vormingen

15/10/2020: Mentale gezondheid en onzekerheid - een begeleiding op maat

Door het onthaal en de begeleiding van mensen die in grote onzekerheid leven, worden de sociale werkers vaak met de psychische lijden van de gebruikers geconfronteerd en worden verwacht een antwoord te formuleren.

Maar :
 • Hoe pakken we de "eigenaardigheden" en/of de "verontrustende gedragingen" van een gebruiker aan wanneer hij de instellingswerking en/of zijn eigen toekomstige project in gevaar zou brengen?
 • Hoe reageren op onsamenhangend gepraat van mensen die een schuilplaats weigeren, zich in levensgevaar brengen of de sociale steunmaatregelen waar zij recht op hebben weigeren?
 • Welke zijn de grenzen van de begeleiding met mensen die in grote onzekerheid leven en psychologische of psychiatrische problemen hebben?

Doelstellingen :
 • Bewustwording van de problematiek van geestelijke gezondheid.
 • Het onthaal en de begeleiding van mensen die in grote onzekerheid leven en psychische problemen hebben te bevorderen.

Werkmethodologie :
Op basis van de casuspresentaties, op voorhand opgestuurd, zullen de vragen betreffende de begeleiding en de behandeling verwerkt worden met de nodige theoretische referenties om een beter zicht te hebben op de problematiek.

Verloop van de dag :
9u00-12u00: onthaal, presentatie, en klinisch werk en referentiestelsel van de voorgestelde situaties.
13u00-16u00: voortzetting van het klinische werk en het referentiestelsel van de voorgestelde situaties, afsluiting en terugkoppeling van de werkers.

SPREKER: SMES-B
DATUM: donderdag 15 oktober 2020
TIJDSTIP: van 9u00 tot 16u00
PLAATS: Bico-federatie : Kogelstraat 18, 1000 Brussel
PRIJS: 115€ leden - 135€ niet leden (lunch inbegrepen)
19/11/2020: Arm Brussel?

Er wordt veel gesproken en geschreven over Brussel, maar wat weten we over onze stad?

Tijdens deze vorming zullen we stilstaan bij het verleden, heden en toekomst van Brussel, telkens vanuit de invalshoek armoede. Verschillende thema's zullen aan bod komen zoals de huidige structuur van Brussel, de migratie, de grote taaldiversiteit, de mobiliteit, de rol van de Europese instellingen en de vele andere uitdagingen.

 

SPREKER: Birger Blancke, Bico-federatie
DATUM: donderdag 19 november 2020
TIJDSTIP: van 14u00 tot 17u00
PLAATS: Bico-federatie - Kogelstraat 18 - 1000 Brussel
PRIJS: 40€ leden - 55€ niet leden

08/12/2020 en 15/12/2020: Hoe "mobiliseren" zonder te dwingen?
Doelstellingen en inhoud:
 • Dwang: welke definitie? welke gevoel?
 • De houding tegenover "geleden" dwang en de gevoelen die eruit voortvloeien: hoe moet men hiermee omgaan?
 • "Alsjeblieft, help me niet!": de omweg van hulp onder dwang of hoe uit de paradox te komen.
 • De hulprelatie: de middelen van de persoon mobiliseren.
 • Dwingen, overhalen of mobiliseren en inzetten?
 • Elke communicatie is invloed: hoe zo goed mogelijk communiceren in het belang van beide partijen?
 • Communicatie-instrumenten gebaseerd op de psychologie van de inzet, paradoxale interventies, strategische vraagstelling.

Methodiek:
De vorming wordt op een ludiek en participatieve wijze gebracht. De theorie vloeit voor uit praktische oefeningen en concrete situaties. Er wordt veel tijd gespendeerd aan uitwisselingen en concrete situaties die de deelnemers hebben meegemaakt.

SPREKER:
Sabine Muller, Specialist in menselijke relaties en interpersoonlijke communicatie, psychotherapeut en clown
DATUM: dinsdag 8 december 2020 en dinsdag 15 december 2020
TIJDSTIP: van 9u00 tot 16u00
PLAATS: Bico-federatie - Kogelstraat 18 - 1000 Brussel
PRIJS: 180€ leden - 200€ niet leden (lunch inbegrepen)

Nederlandstalige vormingen

08/10/2020: Arm Brussel?

Er wordt veel gesproken en geschreven over Brussel, maar wat weten we over onze stad?

Tijdens deze vorming zullen we stilstaan bij het verleden, heden en toekomst van Brussel, telkens vanuit de invalshoek armoede. Verschillende thema's zullen aan bod komen zoals de huidige structuur van Brussel, de migratie, de grote taaldiversiteit, de mobiliteit, de rol van de Europese instellingen en de vele andere uitdagingen.

 

SPREKER: Birger Blancke, Bico-federatie
DATUM: donderdag 8 oktober 2020
TIJDSTIP: van 14u00 tot 17u00
PLAATS: Bico-federatie - Kogelstraat 18 - 1000 Brussel
PRIJS: 40€ leden - 55€ niet leden

Ondernemingsnummer:               

Met de steun van:                                                                                    

Contact:                                

Inschrijven op de newsletter:                                 
0478.734.689   Bico-federatie

Indien u op de hoogte wenst te worden gehouden

    Kogelstraat, 18 van onze opleidingen, conferenties, studiedagen,

Wettelijke vermeldingen en

Privacybeleid

  1000 Brussel aarzel niet om u op onze newsletter in te schrijven. 
   

02 513 58 76

 
    e-mail