Federatie van onthaalhuizen en begeleidings- en hulpverleningsdiensten ten voordele van personen in moeilijkheden en dak- en thuislozen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, V.Z.W.

Een beetje geschiedenis

De Bico-federatie werd in 2002 opgericht om de bicommunautaire instellingen van de dak- en thuislozensector beter te verdedigen en om een goede doorstroming van informatie te verzekeren, zodat de instellingen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het werkveld en ten aanzien van het beleid. Ze heeft ook als doel om een band tussen Nederlandstalige en Franstalige instellingen te zijn.

 

Momenteel zijn 21 instellingen lid van de Bico-federatie. Ze vertegenwoordigen de grote diversiteit van de sector: onthaalhuizen, diensten die instaan voor begeleiding aan huis, dagcentra, straathoekwerk, een centrum voor slachtoffers van mensenhandel, een crisisopvang en een nachtasiel, en hebben allemaal een specifiek publiek en methodologie.

Federatie van onthaalhuizen en begeleidings- en hulpverleningsdiensten ten voordele van personen in moeilijkheden en dak- en thuislozen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, V.Z.W.

Onze opdrachten

De Bico-federatie heeft als doel :
  • Het verenigen en/of samenbrengen van fysische en rechtspersonen die actief zijn in het Brussels Gewest meer bepaald in de bicommunautaire sector op het vlak van onthaal, huisvesting, begeleiding of hulpverlening van personen in moeilijkheden.
  • De vertegenwoordiging en belangenverdediging van zijn leden ten aanzien van private of publieke instanties (in de paritaire comités, tijdens onderhandelingen met de subsidiërende overheid en met hun administraties, in de verschillende overlegstructuren,…).
  • Het ondersteunen van hun werking, het informeren en de vorming van hun personeel, het bevorderen van de kwaliteit van het welzijnswerk.
  • Het streven naar samenwerking, overleg en uitwisseling zowel tussen leden onderling als met externe partners zoals andere actoren op het terrein (La Strada, AMA, Regio-Overleg, CAW Brussel, etc.) en met belendende sectoren (OCMW’s, geestelijke gezondheidszorg, gehandicapten, huisvesting, etc.).

Onze filosofie

De leden van de Bico-federatie vragen dat er een politiek wordt gevoerd van sociale integratie en emancipatie ter voorkoming en bestrijding van thuisloosheid waarbij men kiest voor lange termijn en duurzame oplossingen.
De problematiek waarmee thuislozen kampen is zeer gedifferentieerd en complex. Daarom:

  • Zoeken wij continu naar vernieuwende initiatieven om gepast te kunnen antwoorden op de noden van het publiek.
  • Zijn wij ervan overtuigd dat de kleinschaligheid van de instellingen beter geschikt is om te beantwoorden aan de individuele vraag van de gebruikers.

Thuisloosheid moet dus op de eerste plaats structureel worden aangepakt met een diversiteit en een complementariteit aan diensten, die beantwoorden aan de noden van het publiek.

Indien u hierover meer wil weten, aarzel niet om onze publicaties te raadplegen.

Ondernemingsnummer:               

Met de steun van:                                                                                    

Contact:                                

Inschrijven op de newsletter:                                 
0478.734.689   Bico-federatie

Indien u op de hoogte wenst te worden gehouden

   

Kogelstraat, 18

van onze opleidingen, conferenties, studiedagen,

Wettelijke vermeldingen en

Privacybeleid

  1000 Brussel aarzel niet om u op onze newsletter in te schrijven. 
   

02 513 58 76

 
    e-mail