Federatie van onthaalhuizen en begeleidings- en hulpverleningsdiensten ten voordele van personen in moeilijkheden en dak- en thuislozen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, V.Z.W.

De diversiteit van de dak- en thuislozensector via de leden van de Bico-federatie 

Dagcentrum

Dienst die overdag geopend is en die daklozen een opvang, een psychosociale tenlasteneming, een administratieve begeleidingsdienst en op zijn minst een dienst voor hulp bij het dagelijkse leven biedt.

2 diensten:  organiseren van activiteiten, begeleidingen en diensten voor hulp bij de dagelijks leven voor meer dan 3.000 personen

Diensten die instaan voor begeleiding aan huis

Dienst die voorziet in de psychosociale, budgettaire of administratieve thuisbegeleiding bij begeleidingsbehoeftigen die dit verzoeken, totdat deze personen zelfstandig kunnen zijn.

9 diensten: ongeveer 1.500 begeleide personen per jaar

Gespecialiseerd dienst voor de slachtoffers van mensenhandel

Gespecialiseerde onthaalcentrum begeleidt slachtoffers van mensenhandel en/of bepaalde andere vormen van mensensmokkel. Naast het onthaal en de residentiële of ambulante begeleiding zorgt het onthaalcentrum ook voor de volgende drie soorten begeleiding: psychosociale en medische hulp, administratieve begeleiding en juridische bijstand.


1 dienst: 16 beschikbare plaatsen en ongeveer 200 begeleide personen per jaar

Noodhulpdiensten

Verblijfsdienst waar een spoedhuisvesting van korte of middellange termijn en een psychosociale begeleiding georganiseerd worden.

Nachtasiel: 48 beschikbare plaatsen

Centrum voor crisisopvang: 35 beschikbare plaatsen

Onthaalhuizen

Verblijfsdienst waar een tijdelijke huisvesting georganiseerd wordt alsook een begeleiding die tot doel heeft de dakloze op termijn opnieuw te integreren.


5 onthaalhuizen: 155 beschikbare plaatsen

Straathoekwerk

Mobiele dienst die enkel in de leefomgeving van daklozen actief is en hun verzoeken in acht neemt om enerzijds in hun behoeften te voorzien en hen anderzijds te begeleiden gedurende hun volledige traject in de marginaliteit, met als uiteindelijk doel hun sociale herinschakeling.


1 dienst: ongeveer 500 begeleide personen per jaar

Ondernemingsnummer:               

Met de steun van:                                                                                    

Contact:                                

Inschrijven op de newsletter:                                 
0478.734.689   Bico-federatie

Indien u op de hoogte wenst te worden gehouden

    Kogelstraat, 18 van onze opleidingen, conferenties, studiedagen,

Wettelijke vermeldingen en

Privacybeleid

  1000 Brussel aarzel niet om u op onze newsletter in te schrijven. 
   

02 513 58 76

 
    e-mail