Federatie van onthaalhuizen en begeleidings- en hulpverleningsdiensten ten voordele van personen in moeilijkheden en dak- en thuislozen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, V.Z.W.

DoucheFLUX

DouchFLUX is een dagcentrum voor daklozen en mensen in bestaansonzekerheid. Haar actie focust op de mens en zijn waardigheid, aan de hand van essentiële basisdiensten, activiteiten en opleidingen, sensibilisering en pleidooi.

Website

Hobo

Dagcentrum die thuislozen begeleidt in hun zoektocht naar opleiding en werk. Ze hebben een aanbod van allerlei activiteiten die inspelen op verschillende levensdomeinen (sociaal, professioneel, cultureel, sport, gezondheid,...). Door middel van activiteiten willen zij thuislozen de kans geven een sociaal netwerk uit te bouwen om zo hun sociaal isolement te doorbreken. Verder werken zij ook aan re-integratie waarbij zij de mensen doorverwijzen naar bestaande initiatieven en organisaties in Brussel.

Website

Ondernemingsnummer:               

Met de steun van:                                                                                    

Contact:                                

Inschrijven op de newsletter:                                 
0478.734.689   Bico-federatie

Indien u op de hoogte wenst te worden gehouden

    Kogelstraat, 18 van onze opleidingen, conferenties, studiedagen,

Wettelijke vermeldingen en

Privacybeleid

  1000 Brussel aarzel niet om u op onze newsletter in te schrijven. 
   

02 513 58 76

 
    e-mail