Federatie van onthaalhuizen en begeleidings- en hulpverleningsdiensten ten voordele van personen in moeilijkheden en dak- en thuislozen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, V.Z.W.

Pag-Asa

Opvanghuis en ambulante begeleidingsdienst voor mannen en vrouwen (met of zonder kinderen) die het slachtoffer zijn van mensenhandel (zoals gedefinieerd door het Strafwetboek). Opvang en begeleiding worden aangeboden in het kader van de « bijzondere beschermingsprocedure » voor slachtoffers van mensenhandel, dit wil zeggen dat deze personen moeten meewerken met het gerecht en dat zij geen contact meer mogen hebben met de vermoedelijke dader(s). Het opvanghuis bevindt zich op een discreet adres en beschikt over 16 bedden in individuele kamers. Slachtoffers die geen opvang nodig hebben en/of niet langer in het opvanghuis verblijven, worden verder ambulant begeleid. Deze psychosociale begeleiding, op maat van elke cliënt, omvat alle levensdomeinen en is gericht op het versterken van de autonomie van de persoon zodat hij/zij (opnieuw) zelfstandig kan functioneren in de maatschappij. Daarnaast krijgen de slachtoffers ook een juridische begeleiding in het kader van de gerechtelijke procedure tegen de vermoedelijke dader(s) en van de daaraan gekoppelde verblijfsprocedure.

Website

Ondernemingsnummer:               

Met de steun van:                                                                                    

Contact:                                

Inschrijven op de newsletter:                                 
0478.734.689   Bico-federatie

Indien u op de hoogte wenst te worden gehouden

    Kogelstraat, 18 van onze opleidingen, conferenties, studiedagen,

Wettelijke vermeldingen en

Privacybeleid

  1000 Brussel aarzel niet om u op onze newsletter in te schrijven. 
   

02 513 58 76

 
    e-mail