Federatie van onthaalhuizen en begeleidings- en hulpverleningsdiensten ten voordele van personen in moeilijkheden en dak- en thuislozen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, V.Z.W.

Diogenes

Wil een brug vormen tussen de straat en de sociale dienstverlening. Er worden contacten gelegd met straatbewoners met als doel hen een onvoorwaardelijk, luisterend oor te bieden en hen te ondersteunen binnen hun leefwereld, met hun waarden en gewoonten en hen zo gericht mogelijk door te verwijzen naar de bestaande diensten.

Website

Ondernemingsnummer:               

Met de steun van:                                                                                    

Contact:                                

Inschrijven op de newsletter:                                 
0478.734.689   Bico-federatie

Indien u op de hoogte wenst te worden gehouden

    Kogelstraat, 18 van onze opleidingen, conferenties, studiedagen,

Wettelijke vermeldingen en

Privacybeleid

  1000 Brussel aarzel niet om u op onze newsletter in te schrijven. 
   

02 513 58 76

 
    e-mail