Onze opleiding.

Nederlandstalige vormingen

09/09/2021: Ordonnantie betreffende de noodhulp en de inschakeling van daklozen

Sinds 14 juni 2018 is de Ordonnantie betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen van kracht. Deze hervorming van de Brusselse thuislozensector brengt heel wat veranderingen met zich mee. Tijdens de vorming zullen we dieper ingaan op de hervorming die rechtstreeks betrekking hebben op de diensten en welke nieuwe doelstellingen voor de nieuwe operatoren New Samusocial en Bruss'Help naar voren worden geschoven. In 2019 werden ook de toepassingsbesluiten gestemd, die in feite de concrete invulling van de ordonnantie inhouden. Het spreekt voor zich dat we hier tijdens de vorming dieper op ingaan en bekijken welk effect dit op de sector heeft. Onder ander het sociaal dossier zal uitgebreid aan bod komen.

Deze vorming is gericht tot sociaal werkers, die nog weinig zicht hebben op de veranderingen die dergelijk kader met zich meebrengt.

SPREKER : Birger Blancke, Bico-federatie

DATUM : donderdag 9 september 2021

TIJDSTIP : van 14u00 tot 17u00

PLAATS : Bico-federatie - Kogelstraat, 18 - 1000 Brussel

PRIJS : 40€ leden - 55€ niet leden

Franstalige vormingen

23/09/2021: Beroepsverloop bij maatschappelijk werkers

Wat is compassiemoeheid? Hoe kan je jezelf ertegen beschermen?

Vandaag zullen we een aantal begrippen bespreken zoals: burn-out, stress of ook trauma, en we zullen een paar preventie tools aanbieden en een paar interactieve oefeningen met de hulp van de deelnemers.

SPREKER : Xavier Godfrin, Centre Ariane

DATUM : dinsdag 23 september 2021

TIJDSTIP : van 9u00 tot 16u00

PLAATS : Bico-federatie - Kogelstraat, 18 - 1000 Brussel

PRIJS : 40€ leden - 55€ niet leden

12/10/2021: Mentale gezondheid en onzekerheid - een begeleiding op maat

Door het onthaal en de begeleiding van mensen die in grote onzekerheid leven, worden de sociale werkers vaak met de psychische lijden van de gebruikers geconfronteerd en worden verwacht een antwoord te formuleren.

Maar :

 • Hoe pakken we de "eigenaardigheden" en/of de "verontrustende gedragingen" van een gebruiker aan wanneer hij de instellingswerking en/of zijn eigen toekomstige project in gevaar zou brengen?
 • Hoe reageren op onsamenhangend gepraat van mensen die een schuilplaats weigeren, zich in levensgevaar brengen of de sociale steunmaatregelen waar zij recht op hebben weigeren?
 • Welke zijn de grenzen van de begeleiding met mensen die in grote onzekerheid leven en psychologische of psychiatrische problemen hebben?

Doelstellingen :

 • Bewustwording van de problematiek van geestelijke gezondheid.
 • Het onthaal en de begeleiding van mensen die in grote onzekerheid leven en psychische problemen hebben te bevorderen.

Werkmethodologie :

Op basis van de casuspresentaties, op voorhand opgestuurd, zullen de vragen betreffende de begeleiding en de behandeling verwerkt worden met de nodige theoretische referenties om een beter zicht te hebben op de problematiek.

Verloop van de dag :

9u00-12u00: onthaal, presentatie, en klinisch werk en referentiestelsel van de voorgestelde situaties.

13u00-16u00: voortzetting van het klinische werk en het referentiestelsel van de voorgestelde situaties, afsluiting en terugkoppeling van de werkers.

SPREKER : SMES-B

DATUM : dinsdag 12 oktober 2020

TIJDSTIP : van 9u00 tot 16u00

PLAATS : Bico-federatie : Kogelstraat 18, 1000 Brussel

PRIJS : 115€ leden - 135€ niet leden (lunch inbegrepen)

15/10/2021 en 22/10/2021: Hoe "mobiliseren" zonder te dwingen?

Doelstellingen en inhoud :

 • Dwang: welke definitie? welke gevoel?
 • De houding tegenover "geleden" dwang en de gevoelen die eruit voortvloeien: hoe moet men hiermee omgaan?
 • "Alsjeblieft, help me niet!": de omweg van hulp onder dwang of hoe uit de paradox te komen.
 • De hulprelatie: de middelen van de persoon mobiliseren.
 • Dwingen, overhalen of mobiliseren en inzetten?
 • Elke communicatie is invloed: hoe zo goed mogelijk communiceren in het belang van beide partijen?
 • Communicatie-instrumenten gebaseerd op de psychologie van de inzet, paradoxale interventies, strategische vraagstelling.

Methodiek :

De vorming wordt op een ludiek en participatieve wijze gebracht. De theorie vloeit voor uit praktische oefeningen en concrete situaties. Er wordt veel tijd gespendeerd aan uitwisselingen en concrete situaties die de deelnemers hebben meegemaakt.

SPREKER : Sabine Muller, Specialist in menselijke relaties en interpersoonlijke communicatie, psychotherapeut en clown

DATUM : vrijdag 15 en vrijdag 22 oktober 2021

TIJDSTIP : van 9u00 tot 16u00

PLAATS : Bico-federatie - Kogelstraat 18 - 1000 Brussel

PRIJS : 180€ leden - 200€ niet leden (lunch inbegrepen)

18/11/2021: Inleiding tot risicobeperking bij drugsgebruik

Globale presentatie van de Risicobeperking van druggebruik, haar waarden, principes en acties (weergave, definitie, geschiedenis, wetgeving, productclassificatie, consumptiedriehoek, risico's en risicobeperking).

SPREKER : Jean-Philippe Hogge, Modus Vivendi

DATUM : donderdag 19 november 2021

TIJDSTIP : van 9u30 tot 16u30

PLAATS : Bico-federatie - Kogelstraat, 18 - 1000 Brussel

PRIJS : 100€ leden - 110€ niet leden (lunch inbegrepen)

02/12/2021: Ordonnantie betreffende de noodhulp en de inschakeling van daklozen

Sinds 2017 is er meermaals gesproken over de nieuwe ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Tijdens deze vorming zal aan de hand van concrete voorbeelden gedetailleerd worden uitgelegd wat er nu zal veranderen voor onze Brusselse thuislozensector (CoCof, GGC en VG).

Deze vorming is gericht tot sociaal werkers, die nog weinig zicht hebben op de veranderingen die dergelijk kader met zich meebrengt.
Er zal ook kort gekeken worden naar Vlaanderen en Wallonië wat de grote verschillen of gelijkenissen nu zijn qua visie in beleidsvoeren.

SPREKER : Birger Blancke, Bico-federatie

DATUM : donderdag 2 december 2021

TIJDSTIP : van 14u00 tot 16u00

PLAATS : Bico-federatie - Kogelstraat, 18 - 1000 Brussel

PRIJS : 40€ leden - 55€ niet leden

Informatie

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via ons contactformulier voor alle informatie en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Onze opleidingen

U wenst onze verschillende opleidingen te volgen, schrijf ons dan direct in via ons inschrijfformulier.

Inschrijven op de newsletter.

Indien u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze opleidingen, conferenties, studiedagen, aarzel niet om u op onze newsletter in te schrijven.

 

Contact.

Bico-federatie

Kogelstraat, 18

1000 Brussel

02 513 58 76


Ondernemingsnummer

0478.734.689


Met de steun van
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie