Federatie van onthaalhuizen en begeleidings- en hulpverleningsdiensten ten voordele van personen in moeilijkheden en dak- en thuislozen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, V.Z.W.

Memorandum 2019-2024 - De 10 streefpunten van de Bico-federatie in de strijd tegen dak- en thuisloosheid in Brussel

Het is vijf voor twaalf om de handen uit de mouwen te steken en geïntegreerde strategieën om einde te maken aan dak- en thuisloosheid in te voeren. Dit memorandum kan als de eerste stap beschouwd worden in een plan om thuisloosheid ten gronde aan te pakken. Een langetermijnstrategie waarbij huisvesting een centrale rol in speelt moet zowel op nationaal als lokaal en regionaal niveau geïmplementeerd worden.

 

De publicatie downloaden

Onze jaarverslagen

Thuislozenzorg - OCMW’s: Drempels tot sociale grondrechten wegwerken - 2014

De Brusselse OCMW’s en de thuislozenzorg zijn belangrijke partners voor de toegankelijkheid van de sociale grondrechten. Het project wil het eerder negatieve imago van de OCMW’s bij hulpvragers en hulpverleners doorprikken en een positieve samenwerking met de thuislozenzorg en andere sociale diensten bevorderen.

 

Papieren exemplaren beschikbaar, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Memorandum 2014 - Thuislozen in Brussel: Voor een aangepast beleid!

De leden van de Bico-federatie vragen dat er een politiek wordt gevoerd van sociale integratie en emancipatie ter voorkoming en bestrijding van dak- en thuisloosheid waarbij men kiest voor lange termijn en duurzame oplossingen.
De problematiek waarmee thuislozen kampen is zeer gedifferentieerd en complex. Dak- en thuisloosheid moeten dus op de eerste plaats structureel worden aangepakt met een diversiteit en een complementariteit aan diensten, die beantwoorden aan de noden van het publiek.

 

Begeleid wonen - 2012

Evaluatie van de diensten begeleid wonen erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgevoerd door de Bico-federatie en haar leden.
Na een presentatie van het kader, statistische gegevens en de verschillende diensten begeleid wonen, overloopt deze tekst de uitdagingen, beperkingen en sterke punten van begeleid wonen en benadrukt de vele voordelen voor de gebruikers.

 

Ondernemingsnummer:               

Met de steun van:                                                                                    

Contact:                                

Inschrijven op de newsletter:                                 
0478.734.689   Bico-federatie

Indien u op de hoogte wenst te worden gehouden

    Kogelstraat, 18 van onze opleidingen, conferenties, studiedagen,

Wettelijke vermeldingen en

Privacybeleid

  1000 Brussel aarzel niet om u op onze newsletter in te schrijven. 
   

02 513 58 76

 
    e-mail