Intervisies en Vormingen.

Intervisies (Nederlands en Frans gesproken)

12/09/2023 : Intervisie Huisvesting 1

 • Wat? Een duurzame en betaalbare huisvesting aanbieden: dit is het einddoel van onze sector voor dak- en thuislozen. De komende tijd werkt de Bico graag aan een reeks groepsgesprekken rond ‘huisvesting’. De allereerste sessie is bedoeld om vragen, opmerkingen, ideeën te verzamelen en te exploreren. Deze werken we in de komende bijeenkomsten verder uit. Ben je nieuw in de sector? Of al een tijdje aan de slag? Wil je met andere sociaal-werkers uitwisselen omtrent ‘huisvesting’? Vind je dat we bepaalde thema’s absoluut moeten behandelen? Dan ben je meer dan welkom bij de allereerste intervisie ‘Huisvesting’.
 • Voor wie? Enkel voor de leden van de Bico-federatie.
 • Waar? In de lokalen van de Bico – federatie,  Kogelstraat 18 , 1000 Brussel
 • Wanneer? Dinsdag 12 september van 14u tot 16u
 • Prijs: gratis 

26/09/2023 : Intervisie  Agressie 1

 • Wat? Hoe ga je als sociaal werker om met agressiegedrag van je cliënt? We onderzoeken deze vraag a.d.h.v. tal van activiteiten en methodieken. Voorbeelden thema’s die aan bod komen:  wat vinden we van agressiviteit en welke gevoelens roept het bij ons op? Hoe praten over moeilike situaties en van agressie? Welke houding hanteren? Hoe leren we uit een agressiegeval?  Welke visie en beleid hanteren we m.b.t. agressie? Dit zijn voorbeelden van subthema’s die aan bod kunnen komen.  
 • Voor wie? Enkel voor de leden van de Bico-federatie.
 • Wanneer? Dinsdag 26 september 2023 van 13u tot 16u. 
 • Waar? In de lokalen van de Bico – federatie,  Kogelstraat 18 , 1000 Brussel
 • Prijs: gratis

27/10/2023 : Intervisie Kinderen 2

 • Wat?  Je werkt in de sector van dak- en thuisloosheid en hebt vragen over het welzijn van kinderen in deze sector? De Bico-federatie biedt je de gelegenheid om deze vragen voor te leggen aan ONE et aan Kind en Gezin. Noteer jouw vragen in het veld 'Opmerkingen/Vragen'.
 • Voor wie? Enkel voor de leden van de Bico-federatie.
 • Wanneer? Vrijdag 27 oktober 2023 van 10u tot 12u.
 • Waar? In de lokalen van de Bico – Federatie,  Kogelstraat 18 , 1000 Brussel
 • Prijs: gratis

Vormingen

Vorming om zijn Nederlands te oefenen 

4 Sessies van 03/10/2023 tot  24/10/2023 : Nederlandstalige termen in de sector van dak- en thuisloosheid

 • Wat? Moeite met Nederlandstalige vaktermen van onze sector? ? Geen paniek! In deze vorming, bieden we jou een platform om jou de Nederlandstalige termen eigen te maken. Geen koude theorie maar warme, bruikbare praktijk. De vorming bestaat uit 4 sessies. Het gaat telkens om groepsgesprekken over dak- en thuisloosheid, in het Nederlands. Moeilijke woorden, voegen we toe in onze woordenlijst. Zo maken we een glossarium, handig voor je toekomstige professionele contacten in het Nederlands.
 • Voor wie? Enkel voor de leden van de Bico-federatie. Deze opleiding is bedoeld voor wie nog niet vertrouwd is met Nederlandstalige termen in de dak- en thuislozensector.
 • Waar? In de lokalen van de Bico – federatie
 • Wanneer?
 1. De voorbereidende sessie : Dinsdag 5 september 2023 van 13u tot 16u
 2. Sessie 1 : Dinsdag 03 oktober 2023 van 13u tot 16u
 3. Sessie 2 : Dinsdag 10 oktober 2023 van 13u tot 16u
 4. Sessie 3:  Dinsdag 17 oktober 2023 van 13u tot 16u
 5. Sessie 4: Dinsdag 24 oktober 2023 van 13u tot 16u
 • ·        Prijs: 200 euro voor de 4 sessies. Inschrijving enkel mogelijk voor alle sessies. 

Vormingen in het Nederlands

20/10/2023 : Mediatraining

 • Wat? Een media-optreden staat voor velen gelijk aan "stress". Sommigen klappen dicht, anderen blijven doorpraten zolang de camera draait. In deze training krijg je inzicht in hoe media werken en wat zij verwachten, leer je een boodschap scherp te formuleren, op (moeilijke) vragen van journalisten te antwoorden en daarbij je eigen boodschap niet uit het oog te verliezen. We besteden aandacht aan je houding, lichaamstaal en stem. Want hoe je de boodschap brengt is op z’n minst even belangrijk als wat je zegt.
 • Voor wie? Deze mediatraining is voor zowel minder als meer ervaren woordvoerders (beleidsverantwoordelijken of terreinwerkers). Nieuwe woordvoerders krijgen een inzicht in hoe interviews verlopen en waar ze voortaan op moeten letten. De iets meer ervaren woordvoerder krijgt nuttige feedback over wat er doorheen de jaren in je gewoontes geslopen is, die je boodschap ontkrachten. Leden van de Bico-federatie en niet-leden zijn welkom.
 • Trainer : Koen Van den Broeck, Communicatieverantwoordelijke van Straatverplegers, voormalig PR-consultant, zelf gewezen journalist en woordvoerder in verschillende ngo’s
 • Wanneer? Vrijdag 20 oktober 2023 van 09u tot 13u
 • Waar? In de lokalen van de Bico – federatie,  Kogelstraat 18 , 1000 Brussel
 • Prijs: 85 EUR leden - 110 EUR  niet-leden

05/12/2023 : Wegwijs in de Brusselse dak- en thuislozensector

 • Wat?  Wil je een goed beeld hebben van de Brusselse dak- en thuislozensector? Volg dan onze vorming ‘Wegwijs in de Brusselse dak- en thuislozensector’. Inschrijving en meer info op onze website. Na het volgen van deze vorming, krijg je een uitgebreid beeld op de dak-en thuislozenzorg in Brussel.
 • Voor wie?  Voor leden en niet-leden 
 • Trainer : Birger Blancke, Directeur van de Bico-federatie
 • Wanneer?  Dinsdag 5 december van 09u tot 12u.
 • Waar?  : Online. De link wordt later meegedeeld.
 • Prijs : 50 EUR leden – 75 EUR niet-leden

Vormingen in het Frans

12/10/2023 : Tour d’horizon du secteur bruxellois de l’aide aux personnes sans-abri ?

 • Quoi? Vous souhaitez avoir une meilleure idée du secteur de l’aide aux personnes sans-abri ? Suivez donc notre formation “Tour d’horizon du secteur bruxellois de l’aide aux personnes sans-abri”. Après avoir suivi cette formation, vous gagnerez une meilleure idée du secteur de l’aide aux personnes sans-abri à Bruxelles.
 • Pour qui? Personnes désirant mieux connaître le secteur de l’aide aux personnes sans-abri.
 • Formateur : Birger Blancke, Directeur de la Fédération Bico
 • Quand?  Jeudi le 12 octobre de 09h à 12h
 • Où?  Dans les locaux de la Fédération Bico, rue du Boulet 18, 1000 Bruxelles
 • Prix : 50€ pour les membres, 75€ pour les non-membres

24/11/2023: Formations d'interviews

 • Quoi ? Une apparition dans les médias est souvent  pour beaucoup  synonyme de “stress”. Certains ont le verbe rare, d’autres continuent à parler à tort et à travers pendant que la caméra tourne. Cette formation vous donne une meilleure compréhension du fonctionnement des médias et de leurs attentes. Vous formulez un message incisif en réponse aux questions (difficiles) des journalistes tout en conservant votre propre message. Nous prêtons attention à votre attitude, votre langage corporel et votre voix. Car la manière dont vous délivrez le message est tout aussi importante que ce que vous dites.
 • Pour qui? Cette formation aux médias convient tout aussi bien aux porte-parole les moins comme les plus expérimentés. (représentants politiques ou travailleurs de terrain). Les nouveaux porte-parole reçoivent des explications sur le déroulement d’une interview et sur les points auxquels ils doivent faire attention. Le porte-parole un peu plus expérimenté reçoit un feedback sur les pratiques tombées dans l’oubli au fil des ans, qui déforcent le message. Les membres de la Fédération Bico et les non-membres sont les bienvenus.
 • Formateur? Le formateur est Koen van Broeck, responsable Communication d’Infirmiers de Rue, ancien consultant en relations publiques, lui-même ancien journaliste et porte-parole de diverses ONG.
 • Quand?  Vendredi le 24 novembre  2023, de 09h à 13h
 • Où? Dans les locaux de la Fédération Bico, Rue du Boulet 18, 1000 Bruxelles.
 • Prix : 85 EUR pour les membres - 110 EUR pour les non-membres 

30/11/2023 et 07/12/2023 : Comment mieux prévenir ou gérer l’agressivité verbale des usagers ou bénéficiaires ?

Quoi? Certaines professions en relation avec le public sont particulièrement confrontées à l’agressivité verbale. Cette confrontation parfois quotidienne peut être la source de nombreuses souffrances. Ces jours de formation ont comme objectif de vous permettre de vous approprier certains outils pour mieux réagir face à l’agressivité d’autrui et mieux faire face aux émotions suscitées par ces situations difficiles.

Programme :

 1. Mieux comprendre l’agressivité : facteurs déclencheurs et circonstances aggravantes
 2. Se connaître face à l’agressivité : nous ne sommes pas tous égaux face à l’agressivité
 3. Ses propres réactions de colère : comment ne pas contre-attaquer et exprimer avec justesse ses sentiments et ses besoins ?
 4. Les 'allergies' relationnelles : pourquoi sommes-nous irrités par certains comportements ?
 5. Comment éviter de 'mettre le feu aux poudres' ? : prévenir vaut mieux que guérir
 6. Désamorcer l’agressivité : améliorer sa communication et son attitude
 7. Se protéger : comment contre-argumenter sans escalader ni 'se laisser faire' ?
 8. Récupérer après une agression verbale : gérer les émotions et sensations désagréables
 9. Méthodologie : Comme dans toutes les matières 'relationnelles', il n’y a pas de recettes miracles mais une appropriation nécessaire des outils proposés.
 10. L’analyse de situations vécues et des exercices pratiques vous permettront d’acquérir les bons réflexes de prévention et de gestion. D’autres exercices basés sur la visualisation, sur la respiration, sur la gestion de ses émotions vous permettront de mieux gérer les effets ressentis suite à des situations agressives.
 • Formatrice ? Sabine Muller, Spécialiste des relations humaines et de la communication interpersonnelle, psychothérapeute et clown
 • Quand?  Jeudi le 30/11/2023 et Jeudi le 07/12/2023
 • Où? Dans les locaux de la Fédération Bico, Rue du Boulet 18, 1000 Bruxelles.
 • Prix : 180 EUR pour les membres - 210 EUR pour les non-membres - Lunch inclus

Informatie

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via ons contactformulier voor alle informatie en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Onze opleidingen

U wenst onze verschillende opleidingen te volgen, schrijf ons dan direct in via ons inschrijfformulier.

Inschrijven op de newsletter.

Indien u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze opleidingen, conferenties, studiedagen, aarzel niet om u op onze newsletter in te schrijven.

 

Contact.

Bico-federatie

Kogelstraat, 18

1000 Brussel

02 513 58 76


Ondernemingsnummer

0478.734.689


Met de steun van
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie