Dagcentrum

Dagcentrum

Dienst die daklozen en mensen in onzekere of moeilijke situaties opvangt overdag.

Onthaalhuizen

Onthaalhuizen

Begeleidt mensen samen met een tijdelijke huisvesting.

Diensten die instaan voor begeleiding aan huis

Diensten die instaan voor begeleiding aan huis

Ondersteunt mensen die net na hun vertrek uit een onthaalhuis in een woning gevestigd zijn.

Straathoekwerk

Straathoekwerk

Een brug tussen mensen die op straat leven en sociale bijstand.

Noodhulpdiensten

Noodhulpdiensten

Organiseert noodopvang en geeft psychosociaale ondersteuning.

Housing first

Housing first

Ziet huisvesting niet meer als einddoel maar als uitgangspunt van sociale bijstand.

Een beetje geschiedenis.

De Bico-federatie werd in 2002 opgericht om de bicommunautaire instellingen van de dak- en thuislozensector beter te verdedigen en om een goede doorstroming van informatie te verzekeren, zodat de instellingen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen het werkveld en ten aanzien van het beleid.

Ze heeft ook als doel om een band tussen Nederlandstalige en Franstalige instellingen te zijn.

Momenteel zijn 26 instellingen lid van de Bico-federatie.

Ze vertegenwoordigen de grote diversiteit van de sector: onthaalhuizen, diensten die instaan voor begeleiding aan huis en Housing First, dagcentra, straathoekwerk, een centrum voor slachtoffers van mensenhandel, een crisisopvang en een nachtasiel, en hebben allemaal een specifiek publiek en methodologie.

Onze filosofie.

De leden van de Bico-federatie vragen dat er een politiek wordt gevoerd van sociale integratie en emancipatie ter voorkoming en bestrijding van thuisloosheid waarbij men kiest voor lange termijn en duurzame oplossingen.

De problematiek waarmee thuislozen kampen is zeer gedifferentieerd en complex. Daarom :

  • Zoeken wij continu naar vernieuwende initiatieven om gepast te kunnen antwoorden op de noden van het publiek.
  • Zijn wij ervan overtuigd dat de kleinschaligheid van de instellingen beter geschikt is om te beantwoorden aan de individuele vraag van de gebruikers.

Thuisloosheid moet dus op de eerste plaats structureel worden aangepakt met een diversiteit en een complementariteit aan diensten, die beantwoorden aan de noden van het publiek.

Onze opdrachten.

De Bico-federatie heeft als doel :

  • Het verenigen en/of samenbrengen van fysische en rechtspersonen die actief zijn in het Brussels Gewest meer bepaald in de bicommunautaire sector op het vlak van onthaal, huisvesting, begeleiding of hulpverlening van personen in moeilijkheden.
  • De vertegenwoordiging en belangenverdediging van zijn leden ten aanzien van private of publieke instanties (in de paritaire comités, tijdens onderhandelingen met de subsidiërende overheid en met hun administraties, in de verschillende overlegstructuren,…).
  • Het ondersteunen van hun werking, het informeren en de vorming van hun personeel, het bevorderen van de kwaliteit van het welzijnswerk.
  • Het streven naar samenwerking, overleg en uitwisseling zowel tussen leden onderling als met externe partners zoals andere actoren op het terrein (Bruss'Help, AMA, Regio-Overleg, CAW Brussel, etc.) en met belendende sectoren (OCMW’s, geestelijke gezondheidszorg, gehandicapten, huisvesting, etc.).

Inschrijven op de newsletter.

Indien u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze opleidingen, conferenties, studiedagen, aarzel niet om u op onze newsletter in te schrijven.

 

Contact.

Bico-federatie

Kogelstraat, 18

1000 Brussel

02 513 58 76


Ondernemingsnummer

0478.734.689


Met de steun van
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie