Leden van de federatie.

De diversiteit van de dak- en thuislozensector via de leden van de Bico-federatie.

Dienst die overdag geopend is en die daklozen een opvang, een psychosociale tenlasteneming, een administratieve begeleidingsdienst en op zijn minst een dienst voor hulp bij het dagelijkse leven biedt.

2 diensten:  organiseren van activiteiten, begeleidingen en diensten voor hulp bij de dagelijks leven voor meer dan 3.000 personen

 Dienst die voorziet in de psychosociale, budgettaire of administratieve thuisbegeleiding bij begeleidingsbehoeftigen die dit verzoeken, totdat deze personen zelfstandig kunnen zijn.

10 diensten: ongeveer 1.500 begeleide personen per jaar

Federatie van sociale ondernemingen, SOM verenigt, ondersteunt en vertegenwoordigt sociale ondernemingen die bijdragen tot een kwaliteitsvolle zorg en een rechtvaardige sociale politiek.

Als werkgeversfederatie neemt SOM het op voor haar leden in het sociaal overleg, is ze de sectorale en intersectorale belangenverdediger van haar leden, en ondersteunt en stimuleert ze tenslotte voortdurend sociaal ondernemerschap.

SOM denkt steeds vooruitstrevend en werkt pluralistisch.

De som van de delen is de meerwaarde van sociaal ondernemen.

Gespecialiseerde onthaalcentrum begeleidt slachtoffers van mensenhandel en/of bepaalde andere vormen van mensensmokkel. Naast het onthaal en de residentiële of ambulante begeleiding zorgt het onthaalcentrum ook voor de volgende drie soorten begeleiding: psychosociale en medische hulp, administratieve begeleiding en juridische bijstand.

1 dienst: 16 beschikbare plaatsen en ongeveer 200 begeleide personen per jaar

Verblijfsdienst waar een spoedhuisvesting van korte of middellange termijn en een psychosociale begeleiding georganiseerd worden.

Nachtasiel: 48 beschikbare plaatsen

Centrum voor crisisopvang: 35 beschikbare plaatsen

Verblijfsdienst waar een tijdelijke huisvesting georganiseerd wordt alsook een begeleiding die tot doel heeft de dakloze op termijn opnieuw te integreren.

8 onthaalhuizen: 185 beschikbare plaatsen

Mobiele dienst die enkel in de leefomgeving van daklozen actief is en hun verzoeken in acht neemt om enerzijds in hun behoeften te voorzien en hen anderzijds te begeleiden gedurende hun volledige traject in de marginaliteit, met als uiteindelijk doel hun sociale herinschakeling.

3 diensten: ongeveer 500 begeleide personen per jaar

Dienst die huisvesting als uitgangspunt neemt in plaats van als einddoel. Eerst en vooral biedt een Housing First verschaft hen rechtstreeks en onvoorwaardelijk toegang tot huisvesting en biedt daarnaast ook mobiele en, zo nodig, intensieve begeleiding op maat.

4 diensten.

Informatie

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via ons contactformulier voor alle informatie en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Onze opleidingen

U wenst onze verschillende opleidingen te volgen, schrijf ons dan direct in via ons inschrijfformulier.

Inschrijven op de newsletter.

Indien u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze opleidingen, conferenties, studiedagen, aarzel niet om u op onze newsletter in te schrijven.

 

Contact.

Bico-federatie

Kogelstraat, 18

1000 Brussel

02 513 58 76


Ondernemingsnummer

0478.734.689


Met de steun van
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie