Onze publicaties.

Memorandum 2024 : Laten we samen een einde maken aan dakloosheid

Memorandum 2024 : Laten we samen een einde maken aan dakloosheid

Dit memorandum, dat zich richt tot alle regeringen en tot alle beleidsniveaus (maar uiteraard met een focus op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), bevat 10 prioritaire streefpunten en een reeks concrete aanbevelingen.

Het werd opgesteld samen met onze leden, 33 diensten die samen dagelijks strijden tegen dak- en thuisloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG).
Ze nodigen de politieke overheden uit om mee de strijd aan te gaan tegen, "een grote onrechtvaardigheid en een schending van de fundamentele mensenrechten waaraan een einde kan en moet worden gemaakt".

De publicatie downloaden

Memorandum 2019-2024 - De 10 streefpunten van de Bico-federatie in de strijd tegen dak- en thuisloosheid in Brussel

Memorandum 2019-2024 - De 10 streefpunten van de Bico-federatie in de strijd tegen dak- en thuisloosheid in Brussel

Het is vijf voor twaalf om de handen uit de mouwen te steken en geïntegreerde strategieën om einde te maken aan dak- en thuisloosheid in te voeren.

Dit memorandum kan als de eerste stap beschouwd worden in een plan om thuisloosheid ten gronde aan te pakken.

Een langetermijnstrategie waarbij huisvesting een centrale rol in speelt moet zowel op nationaal als lokaal en regionaal niveau geïmplementeerd worden.

De publicatie downloaden

Thuislozenzorg - OCMW’s: Drempels tot sociale grondrechten wegwerken - 2014

Thuislozenzorg - OCMW’s: Drempels tot sociale grondrechten wegwerken - 2014

De Brusselse OCMW’s en de thuislozenzorg zijn belangrijke partners voor de toegankelijkheid van de sociale grondrechten.

Het project wil het eerder negatieve imago van de OCMW’s bij hulpvragers en hulpverleners doorprikken en een positieve samenwerking met de thuislozenzorg en andere sociale diensten bevorderen.

De publicatie downloaden

Papieren exemplaren beschikbaar, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Memorandum 2014 - Thuislozen in Brussel: Voor een aangepast beleid!

Memorandum 2014 - Thuislozen in Brussel: Voor een aangepast beleid!

De leden van de Bico-federatie vragen dat er een politiek wordt gevoerd van sociale integratie en emancipatie ter voorkoming en bestrijding van dak- en thuisloosheid waarbij men kiest voor lange termijn en duurzame oplossingen.

De problematiek waarmee thuislozen kampen is zeer gedifferentieerd en complex. Dak- en thuisloosheid moeten dus op de eerste plaats structureel worden aangepakt met een diversiteit en een complementariteit aan diensten, die beantwoorden aan de noden van het publiek.

De publicatie downloaden

Begeleid wonen - 2012

Begeleid wonen - 2012

Evaluatie van de diensten begeleid wonen erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgevoerd door de Bico-federatie en haar leden.

Na een presentatie van het kader, statistische gegevens en de verschillende diensten begeleid wonen, overloopt deze tekst de uitdagingen, beperkingen en sterke punten van begeleid wonen en benadrukt de vele voordelen voor de gebruikers.

De publicatie downloaden

Onze jaarverslagen

- 2018

- 2017

- 2016

- 2015

Informatie

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via ons contactformulier voor alle informatie en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Onze opleidingen

U wenst onze verschillende opleidingen te volgen, schrijf ons dan direct in via ons inschrijfformulier.

Inschrijven op de newsletter.

Indien u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze opleidingen, conferenties, studiedagen, aarzel niet om u op onze newsletter in te schrijven.

 

Contact.

Bico-federatie

Kogelstraat, 18

1000 Brussel

02 513 58 76


Ondernemingsnummer

0478.734.689


Met de steun van
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie